Innovationhack 2015

Iedereen kent de uitdrukking wel: stilstaan is achteruitgaan. Helemaal binnen het bedrijfsleven geldt dat de concurrentie nooit stilstaat. Als onderneming is het belangrijk om te blijven moderniseren en om jezelf te blijven vernieuwen. Elke gezonde onderneming is om die reden, in zekere zin, bezig met innovatie. De termen ‘ondernemerschap’ en ‘innovatie’ zijn daarom ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Innovationhack is een evenement waarbij innovatie en ondernemerschap op een actieve manier samenkomen. Tijdens dit evenement kruip je als deelnemer actief in de rol van een ‘innovator’ en een ondernemer. Onderverdeeld in verschillende groepen, krijgt iedereen een vraagstuk voorgelegd vanuit een bestaande onderneming. De bedrijven die deze casussen voorleggen zullen betrokken zijn bij het evenement en krijgen de resultaten ook uiteindelijk daadwerkelijk voorgelegd!

Door middel van een ‘serious game’ zal het innovatieproces tastbaar en praktisch doorlopen worden. Het doel is om hierbij , in de vorm van een concept, tot een creatieve oplossing te komen voor het ‘probleem’. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de DOON Innovatie Cards, een methode die speciaal voor dit evenement is vrijgegeven door Innovatiestudio DOON.

De kaarten die bij deze methode gebruik worden helpen je bij het maken van keuzes en geven je inzicht en structuur zonder daarbij creativiteit of klanten uit het oog te verliezen. Elke kaart is een afgebakende stap in het innovatieproces. Elke stap heeft daarbij een helder doel en een duidelijke uitkomst. Maar daar houdt het niet bij op!

Elke groep krijgt een startbudget in de vorm van fictief geld. Dit budget kan ingezet worden om verschillende ideeën en concepten extern, bij verschillend loketten, tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld bij de ‘consument-/gebruiker-’ of bij een consultancyloket. Deze nieuwe inzichten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om tot nieuwe ideeën te komen of om concepten juist scherper te stellen. Ook is er een investeringsloket waarbij er, door middel van een goed verhaal, extra investeringen binnen te halen zijn, bovenop het startbudget. Op deze manier leer je op een speelse manier de rol van geld, net zoals in het echte bedrijfsleven. Inclusief alle mogelijkheden maar ook beperkingen dat geld met zich meebrengt.

Het doorlopen van het innovatieproces met behulp van de DOON Innovatie Cards resulteert in een innovatief concept. Dit concept zal uiteindelijk gepresenteerd worden aan zowel de ondernemers, als aan een aanwezige vakjury. Deze vakjury bepaald uiteindelijk welk concept als best of meest innovatief beoordeeld wordt. En de winnaars ontvangen een prachtige prijs!

Kortom, de Innovationhack wordt een evenement waarbij de deelnemers op een speelse en actieve manier in de rol van een innovator en een ondernemer kruipen en werken aan een bestaand vraagstuk dat komt vanuit het echte bedrijfsleven. Leuk, leerzaam en uitdagend!